شكلات از درخت تئوبروما تهيه مي گيرد. تئوبروما يك كلمه يوناني به معناي غذاي خدايان است. مصرف شكلات به 1500 سال پيش باز مي گردد كه براي نخستين بار قوم مايا در آمريكاي مركزي و متعاقب آن آزتك ها در مكزيك كنوني، اقدام به توليد شكلات و مصرف آن كردند.
قبايل مايا در سال 500 ميلادي در مكاني كه امروزه جنوب كشور مكزيك است، زندگي مي كردند. سرخپوستان مايا مردماني با اصل و نصب و باستاني بودند كه نوادگانشان همچنن در آمريكاي جنوبي زندگي مي كنند. آنها نخستين كساني بودند كه لذت طعم كاكائو را كشف كردند.
ماياها دانه هاي كاكائو را درو مي كردند و در سرزمين هاي پست مورد نظرشان به عنوان اولين كشت درختي، پرورش مي دادند و از دانه هاي برشته كاكائو، آب و كمي ادويه يك نوشيدني تهيه مي كردند كه مهمترين نوشيدني اين مردمان بود.
آنها از دانه كاكائو در داد و ستد استفاده مي كردند و در عوض لباس و اسب مي گرفتند.
*** سرخپوستان مايا نخستين كساني بودند كه لذت طعم كاكائو را كشف كردند
دومين گروهي كه مشتاق مصرف كاكائو بودند، آزتك بودند. قوم باستاني آزتك كه ساكنان اوليه مكزيك بشمار مي آيند، درخت كاكائو را ستايش مي كردند.
محل زندگي آزتك ها خشك بود و آنها قادر به پرورش كاكائو نبودند، در نتيجه دانه هاي آن را از طريق داد و ستد و يا از طريق جنگ ها و يا به صورت غنائم جنگي به دست مي آوردند و از آن به عنوان پول براي داد و ستد استفاده مي كردند.
بعدها شكلات مايع به عنوان يك نوشيدني اشرافي وارد اسپانيا شد.
حدودا يك قرن طول كشيد تا شكلات در تمام اروپا پخش شد. اسپانيايي ها اين نوشيدني را بنا به ذائقه خود تغيير دادند و فهميدند بهتر است كه گرم خورده شود اما چون دانه هاي كاكائو غنيمت آنها بود، از گسترش آن جلوگيري كردند و توانستند حدود صد سال كاكائو را در انحصار خود قرار دهند و شيوه توليد آن را مانند يك راز از ساير نقاط جهان به خصوص اروپا، پنهان نگه دارند.
بالاخره يك ايتاليايي انحصار مالكيت اسپانيايي را در قاره آمريكا شكست و به آن سرزمين سفر كرد. او با سفر به مناطق زندگي بوميان آمريكا به نحوه كاشت كاكائو و تهيه نوشيدني شكلات پي برد و در بازگشت آن را به كشور ايتاليا آورد.


*** افتتاح نخستين كافه شكلات
در سال 1646 ميلادي شكلات به‌ آلمان رسيد و سرانجام توسط يك دكتر انگليسي كه به آمريكاي مركزي سفر كرده بود، در سال 1650 ميلادي به انگليس هم راه پيدا كرد.
دكتر انگليسي كه "سر هنس سوان" نام داشت، متوجه ارزش غذايي بالاي كاكائو شد و براي نخستين بار دستور تهيه نوشيدني شكلاتي را نوشت كه به آن شير افزوده شده بود، اما به ندرتدر بين مردم رواج يافت تا بالاخره در سال 1657ميلادي نخستين خانه شكلات يا همان كفاه شكلات توسط يك فرد فرانسوي در لندن افتتاح شد و براي نخستين بار شكلات در تبليغات راه يافت.
در اين خانه شكلات يا كافه نوشيدني شكلات ارايه مي شد و همچنين مشتري ها مي توانستند مواد لازم براي تهيه اين نوشيدين را خريداري كنند. به سرعت اين خانه شكلات گسترش يافت و جاي خود را به مكان هاي بسيار لوكسي داد كه مردم در آن مي توانستند در كنار چشيدن طعم تلخ شكلات، در مورد مسايل اقتصادي، اجتماعي و سياسي با دوستان خود گفتگو كنند.
در سال 1693 ميلادي مشهورترن خانه شكلات "Whites chocolatehouse" افتتاح شد و در اواخر قرن هجدهم خانه هاي شكلات جاي خود را به كلوپ هاي بسيار لوكس داد كه پذيراي نجيب زادگان بود.